start

"Utbildad i Krakow och Lund och med flerårig praktik i Köpenhamn driver sedan 1978 egen arkitektfirma i Hässleholm med två inriktningar:
restaurering av kulturhistoriska miljöer och byggnader samt nybyggnation. Det sistnämnda omfattar allt: från stadsplanering till husbyggen."

002


KONTAKT


Arkitektfirma K. E. Dudzik,
Box 2018,
281 02 HÄSSLEHOLM
Arkitekt BoDu AB,
Box 2154,
220 02 LUND
Telefon: 0451 810 50
Mobil: 070-418 413 5
E-post: arkitekt@dudzik.se


003


Efter att 1968 ha bevittnat utställningen "Genombrottet" på LTH beslutatde jag mig snabbt
för att ägna mitt liv åt att rädda vad räddas kan bland svenska byggnadsminnen.
Resultat blev flera hundra projekt spridda jämt över södra Sverige.
Restaureringar,dokumentation,illustrationer m.m. Ibland fick man rädda hela byar som
Tulseboda Brunn ibland bara en tapet som till slut hamnade i Ingemar Tunanders bok
se bilden nedan.


tapet-1

Några exempel följer.
Varit i Ystad före Wallander, där jag även ritade kartor
utöver mitt fleråriga arbete med underlaget för bevarande.

I stadskärnan...

Ystads Sandsskog...

Och till slut i hela kommunen. 

Det är sällan som hela samhälle kan räddas. Tulseboda Brunn, gammal kurort med unik arkitektur.Stenbro Munka Ljungby, inventering:
 
Kalkugnar i Hannaskog, restaurering:Tegelugn i Tjörnarp, restaurering:

Ängelholm, ombyggnad av två kvarter vid Storgatan:

Bevarandeplan för Nyvång samhälle 1981:


Gruvschakten i Nyvång, restaurering för gruvmuseum:   Gunnar Asplunds  Lagerhus i Eslöv, åratals av  räddnings aktioner som slutade med att rivningen   förhindrades.

Foto KASPER DUDZIK
Kollegan Gunnar Sillén kom på den geniala idéen att tillverka en kampaffisch i form av ett klippark:
  Foto KASPER DUDZIK
Här följer några av mina tidiga förslag. Ville rädda interiören med konstruktionen av Forssell som liknar ett japanskt tempel...

Foto KASPER DUDZIK


Pressen skrev engagerat:

Von Bergenska Gården Åhus, restaurering:

Några dagar senare...


...kom Bert Idoffs orkester på besök.


Foto Lennart Dannstedt,  från skivan "Dansglädje" 1986.


Ängaröd 1:1 en av Skånes vackraste gårdar, tjänstemanna boställe, restaurering:


Mjölnarens bostad vid Helgeå numera stuga vid Skåneleden, restaurering:

Sågverk Sönder Össje:

  ...blev uppmätt och beskrivet i Skånes Hembyggdsförbunds årsbok 1980. Fortfarande den mest sålda  av årsböker... 

                                                                                                                                       ...Kanske därför att innerst inne älskar vi alla möllor...


Skånes största vattenhjul, Sträntemölla sprängskiss:
 

Skånes minsta vattenhjul, skvaltemöllan i Sillaröd sprängskiss:

Inventering av gamla sågverk, kvarnar m.m.

Gunnarstorps kvarn och sågverk, 
                                            Humletorkan i Näsum. Sprängskiss:


                                                                                                                                                                                    Hylenska Gården, Kristianstad, ombyggnad till H&M varuhus:
 


Ibland fick man värdigt begrava en gammal byggnad som Café Du Nord i Hässleholm:...men rädda vad räddas kan, tex virke som trots sin "unga" datum
  1712 kolbestämdes till medeltiden!


eller bortglömda sällsynta växter.


Hässleholms Museum, ombyggnad från industrihall till museum:
Svenska kyrkan, Olofström, tillbyggnad av församlingshem:
Har även hunnit med några nya förslag och objekt också...
Här är förslaget till ny bro på Västkusten:Nedan förslaget till ny stadsdel i Hässleholm ritad med landskapsarkitekt Per Friberg:
Nya idéer för Fnjasjöbyggden...


Nybyggnad, sommarstuga i Åhus...


Även stugans tvillingsyster brevid:


Är även upphovsman till "Nyfunkis". Hade tröttnat på  "postmodernismen" ritade därför redan 1986 förslag till kvarteret Lommen och Svanen i Karlskrona som senare
kopierades av andra. Därför publicerade jag projektet i en utländsk tidskrift.

"Sundet som delar Saltö och Karlskrona är en naturlig fiskehamn. Här på kajen ligger som prydnad fiskebåtar förtöjda. Stiftelsen Af Christernin beslutade att här skapa bostäder för pensionerade marinofficerare. Från varje lägenhet skulle man få utsikt mot havet som öppnar sig längs sundet. Viss mängd av gemensamhetslokaler på byggnadens tak kunde garantera förnämlig utsikt mot havet och staden Karlskrona.

Gemensamhetslokaler skulle vara utformade som kaptensbrygga och hela byggnaden skulle associeras till ”ett pansarskepp” förtöjt i sundet. Förslaget ritades 1986 men efter byte av investor byttes planerna till en mer traditionell byggnad.

Ritningarna har dock publiceras och blev inspiration för flera senare projekt som genomfördes tio år senare i Helsingborg och femton år senare i Malmö.

Undertecknad, upphovsman till Karlskrona-projektet önskar på detta sätt påminna om tidiga idéer för att återanvända nedlagda hamnområden. Detta är idag modernt men på 80-talet mötte det fortfarande motstånd.”

Kristoffer E Dudzik